ENERGETSKI PORTAL

BiH ima jedan od najnižih indeksa Ciljeva održivog razvoja među državama Zapadnog Balkana

foto-ilustracija: Pixabay/ybernardi

Revizija učinka o temi „Aktivnosti institucija na implementaciji Ciljeva održivog razvoja”, kojom je obuhvaćeno 38 institucija relevantnih za predmetnu oblast pokazali su da nadležne institucije nisu dovoljno efikasne u osiguranju pretpostavki za implementaciju Ciljeva održivog razvoja i da je potrebno unaprijediti praćenje ostvarenih rezultata.

Svrha je bila ispitati efikasnost nadležnih institucija na osiguranju pretpostavki za implementaciju Ciljeva održivog razvoja, te da li je ostvaren napredak u njihovoj provedbi.

Iako je prošlo više od osam godina od usvajanja „Programa održivog razvoja do 2030. godine – Agende 2030” i tri godine od usvajanja „Okvira za realizaciju Ciljeva održivog razvoja u BiH” nisu jasno utvrđene odgovornosti institucija i mehanizmi koordinacije za ostvarivanje Ciljeva održivog razvoja.

„Parlamentarna radna tijela u Federaciji BiH nisu na odgovarajući način uključena u proces implementacije Ciljeva održivog razvoja. Formirane komisije/odbori u  FBiH i kantonalnim skupštinama nisu održavale tematske sjednice, niti im je  obaveza praćenja napretka u realizaciji, tako da nije uspostavljena veza između izvršne i zakonodavne vlasti u provedbi Agende 2030“, nadeno je u saopštenju Kancelarije za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine

Takođe, ciljevi održivog razvoja nisu u potpunosti integrisani u donesene strategije razvoja.

Od 20 analiziranih kantonalnih i lokalnih strategija razvoja, u četiri je (Kanton Sarajevo, Posavski kanton, Grad Zenica i Opština Posušje) samo deklarativno napisano kako se vodilo računa o usklađenosti s Ciljevima održivog razvoja, bez detaljnijeg povezivanja ciljeva, mjera i indikatora.

Analizom sektorskih strategija iz oblasti zapošljavanja i turizma utvrđeno je da strateški ciljevi, mjere i indikatori nisu na odgovarajući način povezani s Ciljevima održivog razvoja, iako su strategije usvojene nakon donošenja „Okvira za realizaciju Ciljeva održivog razvoja u BiH”.

Pročitajte još:

Takođe, revizijom je utvrđeno da strategije i provedbeni dokumenti (trogodišnji/godišnji planovi rada, izvještaji o radu) nisu dovoljno usklađeni i međusobno povezani.

Iz Kancelarije za reviziju  saopštili su i da nisu osigurani odgovarajući resursi u Federalnom zavodu za statistiku, zbog čega će on tek u 2024. godini prvi put objaviti podatke za samo 68 od ukupno 232 indikatora održivog razvoja.

Dostupni podaci koji se prikupljaju za BiH pokazuju da je u 2022. i 2023. godini imala indeks Ciljeva održivog razvoja od 74 odsto, što predstavlja jedan od najnižih među državama Zapadnog Balkana.

Implementacijom COR-a iz Agende 2030. moguće je ostvariti značajnu dodanu vrijednost koja se ogleda u poboljšanju ekonomskog razvoja, socijalne inkluzije i održivog upravljanja životnom sredinom.

Izvještaj revizije učinka dostupan je na internet-stranici Kancelarije za reviziju ovdje.

Energetski portal

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti