Data koncesija za gradnju solarne elektrane u Ilijašu

foto-ilustracija: Unsplash (Markus Spiske)

Ugovor o koncesiji za izgradnju i korištenje postrojenja za pretvaranje energije sunca u električnu energiju – Solarne elektrane „SE Solar Agroland 370 kW potpisala je Vlada KS.

Zlatko Mijatović, Ministar privrede Kantona Sarajevo, u ime Vlade KS, s privrednim društvom „Solar agroland 2“ d.o.o., zaključio je Ugovor o koncesiji za ovu solarnu elektranu.

Simbolično, na dan kada se obilježavao Svjetski dan obnovljivih izvora energije, zaključen je prvi ugovor o ovakvoj koncesiji u KS, čime je omogućena izgradnja ove solarne elektrane na području opštine Ilijaš.

Koncesija se daje na 30 godina, s mogućnošću obnove Ugovora na novi vremenski period, a koji ne može biti duži od 15 godina, uz ispunjenje uslova propisani ovim ugovorom.

Pročitajte još:

Očekivani pozitivni efekti dodjele koncesije su povećanje energetske sigurnosti u BiH, poboljšanje odnosnih aspekata u elektroenergetskom sistemu BiH, doprinos realizaciji obaveze – povećanje udjela energije iz OiE („zelena energija“) u ukupnoj energiji. To će doprinijeti i proizvodnji električne energija iz OiE, kojom se u BiH i u Kantonu Sarajevo poboljšava aspekt zaštite životne sredine.

„Uz proizvodnju novih količina energije, koncesijama se podstiču investicije i ekonomski rast, zapošljava radna snage. Prihod se ogleda i kroz naknade za koncesiju, poboljšanje salda spoljnotrgovinskog bilansa ino-prodajom viška električne energije i povećanje javnih prihoda kroz porez na dodanu vrijednost, porez na dobit, poreze i doprinose na plate, kao i povećanje drugih javnih prihoda“, saopšteno je iz Vlade KS.

Energetski portal

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti