Definisane sankcije za nepropisno odlaganje otpada

Foto-ilustracija: Unsplash (Ariungoo Batzorig)

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine utvrdila je Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom, a na prijedlog Federalnog ministarstva životne sredine i turizma. Posljednje izmjene navedenog zakona donesene su prije sedam godina, a kako bi se u što u što većoj mjeri izvršilo usklađivanje zakona sa zakonodavstvom Evropske unije. Dva su ključna razloga zašto se pokrenula procedura donošenja novih izmjena i dopuna.

,,Implementacijom zakona, od strane organa koji su nadležni za provođenje zakona i nevladinog sektora, ustanovljeno je da nedostaje provedbeni propis kojim se konkretnije uređuje problematika odlagališta otpada, čime bi se implementirala EU Direktiva o odlagalištima otpada. Dodavanjem novog člana, urediće se oblast koja se odnosi na odlagališta otpada, a koja će biti detaljno definisana u provedbenom aktu čija će izrada uslijediti nakon stupanja na snagu izmjena postojećeg zakona“, pojašnjava Nasiha Pozder, resorna ministarka.

U prethodnim izmjenama i dopunama ovog Zakona bile su inkorporirane posebne kategorije otpada (otpadna vozila, otpadne gume, otpadna ulja, otpadne baterije i akumulatori), čije nekontrolisano i nepropisno odlaganje nije bilo u potpunosti podržano krivičnim odredbama, te je u skladu sa sugestijama federalnih inspektora zaštite životne sredine utvrđen i definisan iznos novčanih kazni prema težini učinjenog prekršaja, navodi se na sajtu Federalnog ministarstva životne sredine i turizma.

Pročitajte još:

,,Imamo slučaj, naprimjer, u Livnu, na padinama Cincara, gdje se nekontrolisano u prirodu odlažu gume, što je prema postojećim propisima zabranjeno, ali nema propisane sankcije. To je katastrofa za životnu sredinu i takvi primjeri su, nažalost, brojni. Ovim izmjenama i dopunama omogućavamo sankcioniranje takvih slučajeva i vjerujem da ćemo s ovim novim zakonskim rješenjem učinkovitije upravljati otpadom i da ćemo bolje štititi našu životnu sredinu“, istakla je ministarka Pozder.

Prema njenim riječima, problematika upravljanja otpadom u Federaciji Bosne i Hercegovine sasvim sigurno nije na zadovoljavajućem nivou, te je zato u konsultacijama sa nevladinim sektorom, strukom i kantonalnim ministarstvima već pokrenuta i izrada novog, sveobuhvatnog Zakona o otpadu. S obzirom na to da je politika zaštite životne sredine, prema Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine, u zajedničkoj nadležnosti Federacije i kantona, oformili smo konsultativno radno tijelo koje čine predstavnici svih kantonalnih ministarstava. Radno tijelo će pratiti izradu ovog Zakona ali i novog Federalnog plana upravljanja otpadom, budući da je posljednji plan usvojen 2012. godine za period 2012. – 2017. Aktivnosti na izradi Plana upravljanja otpadom su već počele i provodiće se u saradnji s UNDP-om.

Kako je dodala, uz ove aktivnosti i značajno veća finansijska izdvajanja u ovogodišnjem budžetu FBiH za životnu sredinu u odnosu na prethodne godine, gdje je samo za otpad izdvojeno skoro tri miliona KM, sigurni smo da možemo ostvariti i uskoro vidljive rezultate.

Energetski portal

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti