Efikasna primjena principa zelene gradnje, edukacija zaposlenih i partnera

Foto: Confluence Property Management

Implementacijom inovativnih rješenja, korištenjem energije iz alternativnih izvora i adekvatnim upravljanjem otpadom, stvara se održivo okruženje koje pozitivno utiče na životnu sredinu. MPC Properties, regionalni lider u razvoju, izgradnji i upravljanju nekretninama, jasno se pridržava svega navedenog.

O primjeni ESG zelene strategije, upravljanju otpadom, projektu urbanog pčelarstva i promociji alternativnih vidova transporta razgovarali smo sa Sanjom Rubešom, operations project manageru u Confluence Property Management.

Šta sadrži ESG strategija vaše kompanije?

– Teme koje su dio ESG zelene strategije uključuju uticaj na životnu sredinu, socijalnu komponentu i sistem upravljanja kompanijom. U okviru uticaja na životnu sredinu posebnu pažnju posvećujemo principima zelene gradnje u šest oblasti: održivi razvoj, ušteda vode, energetska efikasnost, adekvatno korišćenje resursa i materijala, kvalitet unutrašnjeg prostora i primjena principa cirkularne ekonomije u mikro nivo. Kada je u pitanju socijalna komponenta, razmišljamo dugoročno i sveobuhvatno o svim kategorijama zajednice: zaposlenima, kojima pružamo podršku kroz implementaciju internih i eksternih programa za profesionalni i lični razvoj. S druge strane, kroz našu mrežu trgovačkih centara doprinosimo stanarima, korisnicima zgrada, preduzećima i široj javnosti. Koristimo sve komunikacijske kanale, s fokusom na digitalne, kako bismo informisali zajednicu o našim aktivnostima i na taj način podigli ekološku svijest. Stručnost predstavljamo učešćem na panelima, podržavajući zelene inicijative u saradnji sa međunarodnim i nevladinim organizacijama, ambasadama, fakultetima, institutima i kompanijama.

U fokusu:

Kako implementirate projekte u okviru sistema menadžmenta kompanije?

Foto: Confluence Property Management

– Sistem upravljanja kompanijom transparentno je predstavljen u GRI Izvještaju o održivosti, koji je javno dostupan na web stranici kompanije. Realizacija svih projekata odvija se kroz višestepeni tenderski proces, gdje su stručnost, kvalitet, transparentnost i antikorupcija važni segmenti prilikom odabira partnera na projektu. Sarađujemo sa najkompetentnijim stručnjacima kao što su kompanije Energo Energy Efficiency Engineering, MT-KOMEX, Sauter Building Control, Avalon Partners. Uspostavljamo strateška partnerstva sa globalnim i lokalnim institucijama: UNDP Srbija, Privrednom komorom Srbije, Biološkim fakultetom, CEUS-om, Institutom Mihajlo Pupin. MPC je aktivni član Savjeta za zelenu gradnju Srbije.

Kako implementirate proces upravljanja otpadom?

– Kompanija VOLK SERB je dugogodišnji partner i saradnik MPC sistema u procesu upravljanja otpadom. Trenutno se proces odvija u skladu sa zakonskom regulativom uz primjenu inovativnih rješenja svjetske klase, kao i formiranje dugoročnog plana koji će pratiti kako propise EU, tako i strategiju Zelene agende u Srbiji. Saradnja sa stanarima je ključna. Naravno, implementacija novih procesa zahtijeva dodatne napore svih učesnika, ali edukacija olakšava i osigurava uspješnost početka novih praksi. Jedno od implementiranih inovativnih rješenja za upravljanje organskim otpadom koji nastaje u kompleksu UŠĆE je primjena kompost mašine, čiju nabavku je realizovao putem javnog poziva UNDP Srbija, u saradnji sa Ambasadom Japana.

Intervju vodila: Mirjana Vujadinović Tomevski

Intervju u cijelosti pročitajte u Magazinu Energetskog portala ODGOVORNO POSLOVANJE

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti