ENERGETSKI PORTAL

EFT dobio ekološku dozvolu za novi površinski kop

Foto-ilustracija: Pixabay (Alex Banner)

Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske izdalo je ekološku dozvolu za površinski kop za eksploataciju uglja na lokaciji Ostružnja u Opštini Stanari kompaniji EFT – Rudnik i termoelektrana Stanari.

Prostor na kojem se predviđa eksploatacija uglja nalazi se u neposrednoj blizini pruge i magistralnog puta Doboj – Prnjavor, a obuhvata  površinu od oko 893,71 ha.

Najveći dio ovog prostora (876,15 ha), planiran je za razvoj intenzivnih rudarskih aktivnosti, koje se odnose na otvaranje i razvoj površinskog kopa Ostružnja sa pratećim objektima i površinama. Ostale površine u obuhvatu 17,56 ha su predviđene za planirani koridor za trakaste transportere, saobraćajnice za transport uglja i otkrivke i kretanje rudarskih vozila i mehanizacije i dr, izvještava Indikator.ba.

Studija izvodljivosti za razvoj rudnika lignita Stanari, koju je uradila kompanija C&E Consulting and Engineering na zahtjev kompanije EFT Group,  fokusirana je na plan da se iskopa 3,2 miliona tona lignita.

Pročitajte još:

U važećem Regulacionom planu eksploatacionih polja EFT Rudnik i Termoelektrana “Stanari” iz 2021. godine, u segmentu koji se odnosi na sjeverni dio prostora, po završetku eksploatacije uglja na površinskim kopovima Raškovac, Kop 1, Kop 2 i Kop 3, planiran je nastavak rudarenja otvaranjem novog površinskog kopa Ostružnja kao i izgradnja transportnog sistema za prevoz otkrivke, koji će povezivati novi kop Ostružnja sa sjevernim dijelom stanarskog ugljenog basena.

Foto-ilustracija: Unsplash (Joey Harris)

Završetkom eksploatacije uglja sjevernog dijela stanarskog basena, eksploatacija uglja će se u potpunosti prebaciti na južni dio basena gdje će se otvoriti površinski kop Ostružnja. Istražnim radovima urađenim 2019. i 2020. godine (izbušeno 114 bušotina, ukupna dužina bušenja 7.249 m) potvrđene su i uvećane rezerve uglja na ovom području što je omogućilo određene korekcije granica kopa Ostružnja na sjevernoj, sjeveroistočnoj i južnoj strani ležišta. Istražnim radovima izvedenim 2020. godine izbušene su 23 bušotine ukupne dužine 1.409 m čime su se stekli uslovi za prekategorizaciju rezervi u A i B kategoriju na više od 60 odsto ležišta Ostružnja.

Kompanija EFT – Rudnik i termoelektrana Stanari, u vlasništvu je Vuka Hamovića, a termoelektrana izgrađena 2016. jedina je privatna termoleketrana u Bosni i Hercegovini.

Izvor: Indikator

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti