ENERGETSKI PORTAL

EPBiH: Prijedlog cjenovnog modela s tri tarife ima za cilj štednju električne energije

Foto-ilustracija: Pixabay (Pexels)

Uprava Elektroprivrede BiH nakon detaljnog razmatranja Odluke Regulatorne komisije za energiju FBiH (FERK) kojom je odbijen Prijedlog cjenovnog modela za javno snabdijevanje, ukazuje da način na koji je regulator analizirao i tumačio dokument, i razlozi njegovog odbijanja, narušavaju ugled Elektroprivrede BiH, dovode do zabuna u javnosti i kreiranja negativnog stava prema kompaniji, navode iz ovog javnog preduzeća.

FERK kao primarni razlog odbijanja Prijedloga, Elektroprivredi BiH spočitava kršenje i neusklađenost s Pravilnikom o metodologiji za utvrđivanje cijena.

U vezi s navodom FERK-a da je predložena plava tarifa (potrošnja od 268 do/i 1.000 kWh)  veća za više od 50 odsto u odnosu na zelenu tarifu (potrošnja do 268 kWh), Elektroprivreda BiH ističe da je regulator postotak vezivao samo za energiju, a bez mrežarine, i pojašnjava da je plava tarifa (energija+mrežarina) veća od zelene (energija+mrežarina) za 25 odsto. Prema predloženom cjenovnom modelu, za kupce koji troše 1.000 kWh u periodu 30 dana povećanje cijena bi, u krajnjem slučaju, iznosilo 18 odsto, i ovaj procenta je manji ukoliko je potrošnja manja od 1.000 kWh. Npr: za potrošnju 300 kWh (jednotarifno brojilo) povećanje je 2,7 odsto, za  500 kWh (jednotarifno brojilo)  11,6 odsto, dok je za potrošnju u količini 700 kWh povećanje 15,4 odsto.

FERK kao razlog odbijanja Prijedloga navodi i da je granica za zelenu tarifu izuzetno niska, te da ne može biti stimulisajuća za kontrolu potrošnje i izbjegavanje povećanja cijena.

Foto-ilustracija: Freepik (rawpixel.com)

Iako su svi ekonomski parametri nasuprot prijedlogu da za zelenu tarifu u primjeni ostanu važeće cijene,  Elektroprivrede BiH  se opredijelila za granicu 268 kWh jer to praktično znači da za oko 60 odsto kupaca ne bi došlo do promjena, odnosno poskupljenja. Prijedlog cjenovnog modela Elektroprivrede BiH s tri tarife ima za cilj štednju električne energije, kako bi bili sačuvani integritet i stabilnost elektroenergetskog sistema, i izbjegnuta tržišna nabavka po daleko višim cijenama.

I primjer granica blok tarifa koje se primjenjuju u RS i susjednim zemljama, koje FERK ističe u svom odbijanju, a bez analize i podataka o broju kupaca i troškovima nabavke, je nedostatan za poređenje s Prijedlogom Elektroprivrede BiH i može se tumačiti kao nanošenje štete kompaniji.

U vezi s navodom FERK-a da je prekršena odredba Pravilnika da troškovi snabdijevanja iznose maksimalno 15 odsto od ukupnog troška nabavke električne energije, Elektroprivreda BiH naglašava da su u Prijedlogu ovi troškovi u cjelosti iskazani kroz tarifu za mjerno mjesto, koja je ostala nepromijenjena i iznose 15,7 odsto od troška nabavke koji je korišten za kreiranje tarifa, pri čemu u važećem tarifnom modelu koji je FERK zadržao, ovi troškovi iznose 19 odsto.

Pročitajte još:

Stoga, Elektroprivreda BiH upozorava da FERK zadržavanjem trenutno važećeg modela nije slijedio  odredbe i metodologiju vlastitog akta. Zadržavanjem važećih cijena FERK je prekršio Pravilnik i time što je cijena nabavke električne energije koja je korištena za utvrđivanje tarifnih stavova, daleko niža od najjeftinije opcije nabavke koju je Elektroprivreda BiH dostavila u svom Prijedlogu.

Nakon detaljne analize Odluke regulatora, Elektroprivreda BiH ukazuje i na propuste  učinjene prilikom razmatranja dostavljenog materijala i donošenja konačnog suda. FERK je mogao, jer je to u postupcima dopustivo, zatražiti od Elektroprivrede BiH podatke za koje tvrdi da su nedostajući, iako su svi obrasci propisani novim Pravilnikom uredno popunjeni i dostavljeni.

Komentari Uprave Elektroprivrede BiH na Odluku, biće dostavljeni Nadzornom odboru EPBiH, Ministarstvu energije, rudarstva i industrije FBiH i FERK-u.

Izvor: epbih.ba

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti