ESG u naftnoj industriji – održivo poslovanje znači odgovornost

Foto: NIS

Fokus posljednjeg Samita Ujedinjenih nacija o ciljevima održivog razvoja, koji je održan sredinom septembra, bio je upravo na ispunjenosti postavljenih ciljeva. Zvaničnici upozoravaju da se polako pali crvena lampica kada je riječ o rokovima koji su definisani Agendom 2030. Ova svojevrsna strategija održivog razvoja usvojena je na samitu održanom 2015. godine i obuhvata univerzalne smjernice formulirane u 17 ciljeva održivog razvoja, koji su usmjereni na ekonomski rast, socijalnu inkluziju i zaštitu životne sredine. Prema nekim informacijama, do sada je na globalnom nivou realizovano svega 15 odsto definisanih ciljeva, a dodatno zabrinjava podatak da je to prolazno vrijeme ostvareno na pola puta do zadatog vremenskog roka, kada se očekuje da svi ciljevi održivog razvoja budu u potpunosti završeni.

Održivi razvoj na domaćoj poslovnoj sceni

Kako bi doprinijele ispunjenju ciljeva UN u državama u kojima posluju, društveno odgovorne kompanije svoje korporativne politike i poslovne strategije oblikuju vodeći se principima održivog razvoja. U pojedinim državama riječ je i o zakonskoj obavezi. U Bosni i Hercegovini ova oblast nije regulisana zakonom, ali određeni broj kompanija ulaže velike napore kako bi doprinijele ostvarenju globalnih ciljeva održivog razvoja. Izuzetak nije ni kompanija NIS, koja u svom Izvještaju o održivom razvoju prepoznaje 12 od 17 ciljeva UN, čijem ostvarenju doprinosi svojim aktivnostima i projektima na ovom planu. Među njima posebna pažnja je posvećena ciljevima koji promovišu siguran rad, zdravu i sigurnu radnu okolinu, ali i unapređenja u oblasti zaštite životne sredine.

U NIS-u ističu da promocija inkluzivnog i održivog ekonomskog rasta nije moguća bez kreiranja uslova koji će omogućiti siguran i zdrav ambijent za zaposlene, prvenstveno kroz unapređenje internih alata sa ciljem da se obezbijedi manje povreda na radu i veća sigurnost zaposlenih. Kako navode, u oblasti sigurnosti i zdravlja na radu postavili su najambiciozniji cilj – nula povreda na radu i profesionalnih oboljenja i bez negativnog uticaja na radnu i životnu sredinu. Zaposleni NIS-a, kao i svi izvođači, partneri i posjetioci na lokacijama NIS-a moraju da se pridržavaju propisanih sigurnosnih procedura, a sama kompanija je uvijek spremna da sa svojim partnerima implementira najbolju svjetsku praksu u ovoj oblasti.

U FOKUSU:

Zlatna HSE (Zdravlje, Sigurnost, Okoliš) pravila

Foto: NIS

U NIS-u je uvedeno šest Zlatnih HSE pravila kojih se moraju pridržavati svi zaposleni, kao i ostali subjekti dok rade ili borave na lokacijama NIS-a, u cilju povećanja sigurnosti na radu. Takođe, uspostavljen je sistem HSE osposobljavanja koji omogućava zaposlenima sticanje znanja i vještina za upravljanje rizicima na svojim radnim mjestima, dok se HSE obuke usklađuju sa poslovnim potrebama. U NIS-u je, između ostalog, za potrebe HSE obuka razvijen savremeni elektronski način učenja koji približava sadržaj na zanimljiv i interaktivan način, a rezultate je prepoznala i Uprava za sigurnost i zdravlje na radu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, koja je ovoj naftnoj kompaniji dvije posljednje godine dodijelila prvo mjesto na takmičenju za dodjelu nacionalnih priznanja iz oblasti sigurnosti i zdravlja na radu u kategoriji Povelja 28. april.

Ekološki projekti u fokusu

Kako bi se obezbijedili održivi oblici potrošnje, poslovanje NIS-a se temelji na odgovornom odnosu prema resursima i zaštiti životne sredine. Od 2009. godine kompanija je u ekološke projekte i projekte koji značajno doprinose unapređenju zaštite životne sredine u Republici Srbiji uložila više od 900 miliona eura. Jedan od rezultata je i smanjenje emisija zagađujućih materija u vazduh za čak 90 odsto u vremenskom periodu od 10 godina. Kako navode, svoj odnos prema zaštiti životne sredine ugradili su u misiju i viziju kompanije, usvojene vrijednosti i HSE politiku, što znači da ulaganja i napori u ovoj oblasti predstavljaju prioritet na svim nivoima i istovremeno svakodnevnu praksu u poslovnim procesima. NIS je takođe nastavio sa ulaganjima u zelenu agendu i obnovljive izvore energije postavljanjem 15 solarnih panela na benzinskim stanicama kompanije, čime je planirano i godišnje smanjenje emisije ugljen-dioksida za 600 tona.

Svakodnevni rad na polju održivog razvoja u svim segmentima poslovanja doprinosi dugoročnom održivom razvoju NIS-a. Kako ističu u kompaniji, jedino radeći u tom pravcu, mogu da osiguraju održivi razvoj kompanije, ali i da pruže snažan doprinos ostvarenju ciljeva Ujedinjenih nacija, a samim tim i boljoj budućnosti za sve.

NIS

Tekst je objavljen u Magazinu Energetskog portala ODGOVORNO POSLOVANJE

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti