ENERGETSKI PORTAL

Glavni problem prozjumera u RS neusklađenost zakona

Foto: Energetski portal

Glavni problem kupaca proivođača, odnosno prozjumera u Republici Srpskoj je što nisu uslađeni Zakoni o PDV-u i Zakon o obnovljivim izvorima energije, pa Elektroprivreda kod zaključivanja ugovora zaračunava PDV na kompletnu proizvedenu količinu, a ne na razliku u proizvedenoj i potrošenoj električnoj energiji.

Poručeno je to sa panel diskusije koju je organizovao Centar za životnu sredinu, a održana je u Domu omladine u Banja Luci.

Zoran Vuković, izvršni direktor za snabdijevanje u “Elektroprivredi RS” pojasnio je šta je glavni problem što nema više prozumjera.

„Pokrenuli smo jedan veliki projekat o energetskoj održivosti za 50.000 domaćinstava, odnosno kupaca, međutim naišli smo na veliki problem. U to se umiješala Uprava za indirektno oporezivanje BiH, koja je rekla da Zakon o PDV-u ne dozvoljava obračun na neto mjerenje, nego samo na preuzetu električnu energiju iz mreže. To znači da sve što kupac preuzme iz mreže Elektroprivreda mora da fakturiše PDV. To nije u skladu sa zakonima o obnovljivim izvorima u regionu i EU, i već smo krenuli da se ti zakoni usklade. Na kraju smo se obratili Parlamentarnoj skupštini BiH koja je jedina nadležna da promjeni Zakon o PDV-u“, rekao je Vuković.

Pročitajte još:

Dodao je da kada se to desi odmah će se zaključivati ugovori sa prozjumerima, te da se oko 5.000 kupaca prijavilo za program energetske održivosti.

Nada Milovčević, načelnica Odjeljenja za koncesije i obnovljive izvore energije u Ministarstvu energetike i rudarstva RS, rekla je da novi Zakon o koncesijama usvojen 2022. godine i prvi put je precizirana uloga kupaca proizvođača.

„Kupcima proizdvođačima bila je omogućena proizvodnja i starim Zakonom o obnovljivim izvorima energije, ali tada je bilo predviđeno samo neto mjerenje. Za takav način rada nije postojalo veliko interesovanje, a sva postrojenja željela su da idu u garantovani otkup i prije izvrše povrat investicije. Sada je interesovanje za izgradnju solarnih elektrana značajno porastao i imamo izgrađenih 46 objekata kupaca proizvođača koji imaju problem u primjeni PDV-a. Zakonom o obnovljivim izvorima energije iz 2022. godine svi kupci mogu na svom objektu da grade solarnu elektranu bez pribavljanja građevinske dozvole ukoliko istu imaju za objekat. Radi sigurnosti izgradnu panela  mora da izvrši firma koja ima licencu za projektovanje, i ta firma izdaje potvrdu Elekrodistribuciji koja priključuje objekat na mrežu, izdaje deklaraciju o priključenju koja je ujedno i sertifikat za proizvodno postrojenje i te podatke dostavlja ministarstvu za upis u registar i Regulatornoj komisiji za energetiku“, kaže Milovčević.

Ona ističe da se niko ne žali da procedure izgradnje elektrana, već što Elektroprivreda kod zaključivanja ugovora po Zakonu o PDV-u mora da zaračuna PDV na kompletnu proizvedenu količinu, a dok je Zakonom definisano da se svi troškovi za kupce proizvođače plaćaju na razliku  u proizvedenoj i potrošenoj električnoj energiji.

Slične probleme sa neusklađenošću zakona imaju i zemlje okruženja. Vladan Šćekić iz Centra za unapređenje životne sredine iz Beograda, istakao je da su u Srbiji kupci proizvođači, odnosno prozjumeri uvedeni promjenama zakona o energetici 2021. godine, te da je trebalo oko godinu i po dana da se krene u implementaciju statusa prozumjera.

“Najveća prepreka je bio obračun PDV-a, a s vremenom je došlo do izmene zakona o PDV, zatim zakona o akcizama, te zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara”, rekao je Šćekić.

Jasna Dragojević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti