ENERGETSKI PORTAL

Holandija: ugovori o ograničenju kapaciteta ubrzavaju nova OIE priključenja na mrežu

Foto-ilustracija: Freepik (freepik)

Na mnogim mjestima u Holandiji postoji preopterećenost mreže, zbog čega je otežan pristup novim solarnim i vjetroelektranama. Pitanje priključenja na mrežu, veoma je važno za energetsku tranziciju, zbog čega su uvedeni ugovori o ograničenju kapaciteta, odnosno o upravljanju zagušenjem.

Ovi ugovori zapravo znače da proizvođači i kupci električne energije pomažu u smanjenju opterećena na mreži, a da za to dobijaju razumnu naknadu od sistemskih operatera. Operateri sistema imaju mogućnost da solarnim i vjetroparkovima nametnu privremene prekide, potpune ili djelimične, kako bi se oslobodili kapaciteti za prenos u trenutku kada se najviše koristi energija.

Međutim, do sada ugovori nisu mogli lako da se primjenjuju, zato što nije precizno određeno šta je razumna nadoknada. To dovodi to toga da operateri sistema moraju da prave posebne aranžmane o uslovima sa svakom novim proizvođačem, što oduzima vrijeme.

Zbog toga, Holandska uprava za potrošače i tržište (ACM), dala je zeleno svjetlo svim operaterima sistema da dvije godine eksperimentišu sa standardnim ugovorima za upravljanje zagušenjima.

Pročitajte još:

U tom periodu testiraće se različiti aspekti standardnih ugovora, kao što su uslovi ili visina naknade. Nakon toga standardni ugovor postaće praksa, čime će biti olakšana njihova šira primjena bez dugih pregovaranja, zahvaljujući utvrđenim cijenama i ograničenjima.

Opredjeljenje za standardni ugovor će biti na dobrovoljnoj osnovi. To znači da će oni proizvođači koji ne žele da učestvuju u takvom ugovoru, moći da sklapaju individualne aranžmane sa operaterima sistema koji će garantovati da će zadržati kapacitet mreže dostupnim za ove proizvođače.

Efikasnost standardnih ugovora biće procijenjena najkasnije poslije dvije godine od strane ACM-a. Ovi ugovori predstavljaju prelazno rješenje dok Holandija ne bude izgradila veću električnu mrežu.

Energetski portal

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti