ENERGETSKI PORTAL

“Hum (Balkan) Investment Energy Summit”

Foto: Udruženje “Drvni klaster “Namještaj i drvo” – Sarajevo

Na lokalitetu “Bosanskih piramida” i “Kamenih kugli” – Bosna i Hercegovina, u periodu od 03. do 04. jula 2024. godine, održaće se dvodnevni događaj, regionalna konferencija “Hum (Balkan) Investment Energy Summit”- “Konferencija o obnovljivim izvorima energije (OIE), energetskoj efikasnosti i zaštiti okoline” i Drvno -tehnološka konferencija.

Prvog dana konferencije, po četvrti puta po redu su domaćini piramide u Visokom, park “Ravne 2” gdje će zajedno prisustvovati ovom jedinstvenom događaju mnogo kompanija, lokalnih zajednica, institucija, investitora i uvjeriti se zašto je ovo mjesto koje zrači posebnom energijom najprivlačnije za najveće sportske i druge zvijezde, a Bosna i Hercegovina kao poželjna destinacija za investicije u obnovljive izvore energije (OIE) sa svim svojim turističkim i privrednim potencijalima.

Pored najuspješnijih kompanija, učešće u događaju će uzeti i privredne Komore, institucije, investitori, ambasade i njihovi privredni i razvojni odjeli, predstavnici lokalnih zajednica, finansijskog sektora i drugi, tako da će ovo biti jedan od značajnijih događaja, poslije otvaranja teniskog kompleksa i turnira na kojima je učestvovao i prvi reket svijeta, Novak Đoković.

Ovo je prilika akterima događaja da se u direktnim razgovorima i panel diskusijama otvore svi aktuelni problemi u funkcionisanju OIE, direktivama Evropske unije i zakonskim regulativama regiona i investicijama u njih, a gdje institucije sistema mogu adekvatno djelovati u cilju olakšanja poslovanja i stvaranja što boljeg poslovnog ambijenta, kao i uslova za nove investicije u OIE od kojih će neke od njih biti i predstavljene.

Glavne teme razgovora konferencije i diskusija biće prvenstveno usmjerene prema aktuelnoj situaciji i direktivama EU i zakonskim regulativama, problemima u razvoju, kadrovima i investicijama u obnovljive izvore energije (OIE) i energetskom sektoru, strategijama i zaštiti životne sredine, novim investicijama i dobrim praksama u lokalnom ekonomskom razvoju i javnom privatnom partnertstvu kao komparativnoj prednosti lokalnog ekonomskog razvoja. Poseban aspekt će se posvetiti i mogućnostima novih domaćih i stranih investicija u BiH.

Foto: Udruženje “Drvni klaster “Namještaj i drvo” – Sarajevo

Diskusije će biti posebno fokusirane na teme:

  • Mehanizam koji reguliše emisije ugljenika u međunarodnoj trgovini (Uredba EU o mehanizmu za prilagodbu granice ugljenika (CBAM) usvojena je u maju 2023. Od 1. januara 2026. sav uvoz aluminijuma, čelika, gvožđa, đubriva, električne energije, vodonika ili cementa u EU podliježe CBAM-u, uz kazne-penale za nepoštivanje)
  • Zakonodavni okvir u BiH i direktive EU
  • Energetska efikasnost malih i srednjih preduzeća (MSP) i lokalnih zajednica
  • Energetska tranzicija u BiH i finansiranje
  • Energetske zajednice i razvoj tržišta električne energije
  • Nove djelatnosti i investiranje u obnovljive izvore energije
  • Prezentacije vezane za obnovljive izvore energije
  • Budući događaji vezani za ovu oblast – učešće na sajmovima i organizacija sajmova i studijskih posjeta

Nakon prezentacija i panel diskusija konferencije, predviđeni su i B2B poslovni razgovori i druženje i umrežavanje između učesnika događaja, obilazak parka i tunela, a da bi poslovni razgovori bili još uspješniji, naročito u pogledu novih investicija, planirani su dolasci i gostiju iz inostranstva.

Foto: Udruženje “Drvni klaster “Namještaj i drvo” – Sarajevo

Drugi dan događaja, predviđen je na lokalitetu fenomena “Kamene kugle” – Zavidovići gde je pronađena i najveća kamena kugla na svijetu i koja je svojevrsna turistička atrakcija. Pored tema vezanih za obnovljive izvore energije, energetsku efikasnost i zaštitu okoline, dodatne teme će biti vezane za pelete i biomasu i kogeneraciju (proizvodnju toplotne i električne energije iz biomase) ali i teme vezane za stanje na tržištu i perspektive šumarstva i zaštite okoline, drvne industrije, certifiranje, FSC, obrazovanje i drugo. Na ovom lokalitetu bajkovite šume sa kuglama i njenoj neposrednoj blizini, biće predstavljen i prvi energetski bazen. Takođe su predviđeni i susreti privrednika, a prateći događaj će biti i likovna kolonija vrhunskih slikara na temu kamenih kugli.

Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovim događajima kao posjetioci ili uzeti aktivno učešće kao govornici ili sa prezentacijama svojih projekata.

Informacije o prijavi i kontakti se mogu ostvariti putem maila office@furniturewood.ba  i  info@e-ventexpo.com, kao i putem telefona  na brojeve 00387 67 104 05 61 i 00387 62 324 495.

Ovaj događaj organizuje Udruženje privrednika Drvni klaster Bosne i Hercegovine “Namještaj i drvo” sa sjedištem u Sarajevu i agencija i Business Club “EventExpo – KiK BiH sa partnerima: Spoljnotrgovinskom komorom BiH, Privrednom komorom FBiH, “Arheološkim parkom Bosanska piramida Sunca“ sa dr. Osmanagićem, Dijapora Investom, Akademskom zajednicom, Ustanovom za stručno obrazovanje WMTA Banja Luka, Ministarstvom energetike FBiH, Ministarstvom finansija BiH, Vijećem stranih investitora, FIPA (Agencija za unapređenje stranih investija u BiH), Unijom lokalnih zajednica Zapadnog Balkana, Razvojnim agencijama,udruženjima privrednika i poslodavaca u BiH, Investicijskim fondovima, komercijalnim i razvojnim bankama, kompanijama, medijskim kućama i drugi.

Izvor: Udruženje “Drvni klaster “Namještaj i drvo” – Sarajevo

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti