Impressum

Energetski portal
email redakcije: info@energetskiportal.ba

OSNIVAČ:
CEEFOR d.o.o.
Bulevar oslobođenja 103/3, 11010 Beograd, Srbija
PIB: 106783129

GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK
Nevena Đukić

IZVRŠNI UREDNIK
Milica Radičević

NOVINARI I FOTOREPORTERI
Jasna Dragojević
Katarina Vuinac
Milena Maglovski
Milica Vučković

LEKTOR 
Ivana Kostić

WEB
Tim EP.