ENERGETSKI PORTAL

Izabrani novi projekti koje će kroz grantove podržati WWF Adria

Foto: WWF

Akcija Srbije u oblasti životne sredine, prirode i klime – Sigurna priroda i klima je projekat WWF-a pokrenut s idejom da se formira mreža organizacija civilnog društva koje će provoditi održive ideje iz oblasti zaštite životne sredine i klime.

Nakon provedenog dvostepenog postupka evaluacije, stručni tim je odlučio da kroz Drugi konkurs za dodjelu strateških grantova u visini od maksimum 18.000 eura podrži pet organizacija.

FORCA – Forum civilne akcije Požega

Procjenjuje se da se u Srbiji godišnje proizvede oko 1.200 tona ambalažnog otpada od pesticida koji spada u opasan otpad i koji se mora sakupiti i zbrinuti jer zagađuje zemljište, vodu i vazduh i negativno utiče na zdravlje ljudi, biljaka i životinja.

U nedostatku sistemskog rješenja, ovaj otpad se u 70 posto slučajeva spaljuje, čime se generišu gasovi sa efektom staklene bašte. Iz tog razloga upravljanje ovim otpadom je jedan od sektora koji utiče na globalno zagrijavanje i klimatske promjene. Opština Požega nema pravnu regulativu po ovom pitanju.

Cilj ovog projekta je uspostavljanje sistema, povezivanje svih aktera u lancu upravljanja ovim tokom otpada i pokretanje inicijative za izradu lokalnih politika i praksi čime bi se jasno definirale nadležnosti i obaveze JLS, JKP, Poljoprivredne savjetodavne stručne službe, poljoprivrednih proizvođača i operatera.

U FOKUSU:

GRES – Grupa za razvoj ekološke svijesti

U Evropi se godišnja proizvodnja plastike mjeri desetinama miliona metričkih tona (Plastics Europe, 2019). Gruba procjena predviđa da je 80 odsto plastičnog otpada u morskim ekosistemima porijeklom sa kopna, a da su njegovi putevi transporta – rijeke.

Foto: WWF

Primarni izvori mikroplastike (MP) jesu fabričke čestice fibrili (vlakna) ili sferne mikročestice koje se koriste u kozmetičkim proizvodima, tekstilnoj industriji i dr. Degradacijom makroplastike pod uticajem fizičkih, bioloških i hemijskih procesa nastaje MP, što se karakteriše kao sekundarni izvor. MP obuhvata čestice veličine između 1 μm i 5 mm.

Projekat ove organizacije ima za cilj da doprinese rješavanju ovog problema u našoj zemlji. Predviđa se razmatranje prisustva čestica MP, metodologije monitoringa i pravne regulative, kao i formiranje nacionalnog centra za MP (microplastics.rs) u okviru Instituta za biološka istraživanja Siniša Stanković, instituta od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju.

Udruženje Karlovački vinogradi

Sremski Karlovci se nalaze u neposrednoj blizini Dunava, Nacionalnog parka Fruška gora, kao i u zoni uticaja Specijalnog rezervata prirode Koviljsko–Petrovaradinski rit. Udruženje smatra da u opštinskim dokumentima, kao i u praksi, razumijevanje o važnosti ovog predjela kao ekološkog koridora koji povezuje tri zaštićena prirodna dobra još uvijek nije dovoljno prepoznato.

Rezultat ovih neusklađenosti se ogleda u rješenjima prostorno planske dokumentacije opštine i dokumentima koji se odnose na strateški razvoj, a koji su usmjereni ka formiranju i razvoju radne zone Prosjanice, gdje posluju privredni subjekti koji proizvode mogući rizik od zagađenja.

Udruženje Karlovački vinogradi je u procesu javnog zagovaranja da opština prepozna i stavi u plan razvoja održivu poljoprivredu i ekoturizam, koje mogu na najbolji način da povežu lokalnu zajednicu i zaštitu životne sredine.

Projekat se fokusira na analizu problema u zaštiti životne sredine u opštini Sremski Karlovci, uključujući nedostatak relevantnih podataka i propuste u prostorno-planskoj dokumentaciji, što predstavlja značajan izazov i neusklađenost u zaštiti životne sredine na lokalnom nivou.

Priredila: Milica Radičević

Tekst u cijelosti pročitajte u Magazinu Energetskog portala ODGOVORNO POSLOVANJE

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti