Kako postati kupac-proizvođač?

Zakonom o korišćenju obnovljivih izvora energije iz 2021. godine se propisuje da kupac-proizvođač proizvodi električnu energiju za sopstvene potrebe, a višak proizvedene električne energije isporučuje u prenosni (distributivni) sistem, odnosno zatvoreni sistem u kojem se višak skladišti i povlači nazad u trenutku kada kupac-proizvođač ne može da proizvede dovoljnu količinu električne energije za svoje potrebe.

Usvajanjem Uredbe o kriterijumima, uslovima i načinu obračuna potraživanja i obaveza između kupca-proizvođača i snabdevača, procedura kojom se postaje kupac-proizvođač je značajno pojednostavljena, a celokupan proces može da se završi za manje od mesec dana. Pre usvajanja Uredbe, bilo potrebno više od šest meseci za okončanje ove procedure.

Nakon što krajnji kupac pribavi brojilo, elektronskim putem šalje elektrodistribuciji zahtev za prilagođenje mernog mesta kako bi dobio status kupca-proizvođača. Uz popunjen zahtev, predaju se dokumenti za prilagođavanje mernog mesta, dokaz o plaćenoj taksi koja trenutno iznosi 16.854 dinara* i izjava proizvođača o usklađenosti proizvoda sa zahtevima EPS-a. Pomenuti dokumenti šalju se elektronski na adresu kp.zahtev.bg@ods.rs.

Takođe, potrebno je i da krajnji kupac izgradi proizvodni objekat, a instalisana snaga proizvodnog objekta ne može da bude veća od odobrene snage priključka krajnjeg kupca. Potvrda o ispravnosti uređaja i instalacija šalje se elektronski na adresu kp.prikljucenje.bg@ods.rs.

Nakon ovog postupka, na redu je podnošenje zahteva snabdevaču na elektronsku adresu kp@eps.rs.

Ukoliko je reč o domaćinstvu podnosi se Zahtev za zaključenje ugovora o potpunom snabdevanju sa neto merenjem, a ukoliko krajnji kupac nije domaćinstvo ili stambena zajednica podnosi se Zahtev za zaključenje ugovora o potpunom snabdevanju sa neto obračunom.

Nakon što ugovor bude zaključen, snabdevač o tome obaveštava operatora sistema, koji zatim u roku od pet dana priključuje objekat krajnjeg kupca na elektroenergetski sistem. U sledećem koraku, operator upisuje krajnjeg kupca u Registar kupaca-proizvođača u roku od pet dana čime se zvanično stiče status kupca-proizvođača, odnosno prozjumera.

Pročitajte više: https://www.eps.rs/lat/snabdevanje/Stranice/kupac-proizvodjac.aspx