Koja je formula finansijske održivosti

Foto: ProCredit Banka

O tome šta zaista može osigurati održivost poslovanja u vremenima visoke inflacije, rasta kamatnih stopa i globalnih političkih rizika, pred sam kraj izazovne 2023. godine razgovarali smo s Igorom Anićem, predsjednikom Izvršnog odbora ProCredit banke.

Na izmaku 2023. godine, u kojoj se cijeli svijet suočio s egzistencijalnim prijetnjama, sve većim rascepima između društvenih klasa i sveopštom krizom demokratije, baviti se pitanjima održivosti, odnosno opstanka velikih i malih biznisa, opravdano je iz mnogo razloga. A znamo li, uopšte, šta znači ostati održiv? Da li održivost podrazumijeva samo kratkoročne taktike za očuvanje likvidnosti kompanije, ili održivost podrazumijeva kompleksniji set znanja, projekcija i vizija, koji su, prije svega, čvrsto oslonjeni na poslovnu strategiju?

– U vrijeme kada se, po mišljenju mnogih, svijet nalazi možda i u najopasnijoj tački ljudske istorije, ne odustajati od poslovne strategije je formula za održivost. Počevši od 2009. godine, pa narednih deset godina, bili smo svjedoci ere niskih kamatnih stopa, što je dovelo do upumpavanja novca u finansijski i realni sektor. Cijena pozajmljenog kapitala bila je zaista niska. U takvim uslovima kompanije su lako upravljale obrtnim sredstvima, a investicijski optimizam bio je na visokom nivou. Međutim, nakon tog perioda uslijedio je porast inflacije, a posljedično i rast kamatnih stopa. Uz povećanje makro i geopolitičkih rizika, ovakva klima se odrazila i na banke i na preduzeća – upravljanje obrtnim kapitalom postalo je prioritet. Ipak, pokazalo se da kratkoročne strategije ili taktike koje imaju za cilj sada i odmah vidljive rezultate nisu održivo rješenje. Ovakav pristup vodi ka devijaciji u odnosu na primarno definisane ciljeve i usporava njihovu realizaciju.

U FOKUSU:

U praksi srećemo dosta primjera adhoc projekata koji nisu usklađeni s definiranim strategijama. Nekada je potpuno opravdano iskoristiti dobre prilike koje se pojave u hodu. Da li treba biti oprezan kako prihvatljivi rizici poslovanja ne bi prerasli šanse za opstanak biznisa?

– Kompanije ne bi trebale nikada zanemariti bazična finansijska pravila za upravljanje likvidnošću, s ciljem da ostvare brzi profit. Nije usamljen slučaj da se probijaju rokovi plaćanja dobavljačima ili smanjuju obrtna sredstva ispod minimuma, kako bi se finansirali projekti koji trebaju donijeti brzu zaradu. Kao što brod nikada ne bi stigao u luku bez držanja kursa koji pokazuje kompas, tako ni preduzeće ne smije previše da se udalji od definisane strategije. Vješto kombinovanje strategije i novih poslovnih prilika je izazov koji nam je nametnulo novo doba. Vrijeme je za demonstraciju znanja, poslovnih vještina, ali i odvažnosti da ostanemo dosljedni definiranim ciljevima.

Šta nas očekuje u finansijskoj 2024. godini i hoće li ona biti još jedna godina za preživljavanje, ili postoje šanse za poslovni rast?

– Tržište kapitala u Srbiji je i dalje veoma plitko. Šansu vidim u činjenici da postoji još dosta prostora i na strani berze i na strani dužničkih hartija od vrijednosti koje još uvijek nisu na pravi način iskorišćene. Odgovor na ovo pitanje zavisi i od načina na koji će država regulisati tržište kapitala. Ono što bih ja poručio kompanijama jeste da mudro investiraju, da pokušaju iskoristiti šanse koje svaka krizna godina donosi, ali da uvijek poštuju osnovna pravila finansiranja i održavaju kondiciju za nove potencijalne izazove. Jedno je sigurno – još uvijek nije vrijeme za opuštanje.

ProCredit Banka

Tekst je objavljen u Magazinu Energetskog portala ODGOVORNO POSLOVANJE

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti