ENERGETSKI PORTAL

Umetnički konkurs BLACK BOX u Mikseru

0
Foto: Promo/Mikser

Mikser Festival i Fakultet primenjenih umetnosti (FPU) u Beogradu pozivaju mlade autore da učestvuju na umetničkom konkursu BLACK BOX i do 1. oktobra dostave svoja konceptualna rešenja kao odgovore na aktuelnu ovogodišnju temu: SPOMENIK.

“Poreklo reči „spomenik“ potiče od grčkog mnemosinona i latinskog moneo, monere, što znači „podsetiti“, „savetovati“ ili „upozoriti“, sugerišući da nam spomenik pomaže da razumemo prošlost i na taj način omogućava da sagledamo ono što dolazi u budućnosti.” (Wikipedia)

Kakvu budućnost najavljuje vaš Spomenik? Vreme ekološke, društvene, kulturne i ekonomske održivosti? Eru vrtoglavog ekonomskog progresa pojedinaca po cenu urušavanja kvaliteta života većine? Procvat svesti o ličnoj i kolektivnoj odgovornosti, kulturu transparentnosti? Korupcioni raj, kraljevstvo nekompetncije, nerazmrsiv matriks lažni i dezinformacija? Društvo pravičnosti, empatije, tolerancije, uključivanja i saradnje, poštovanja različitosti i raznolikosti? Eskalaciju diskrimacije po političkom, nacionalnom, rodnom, rasnom ili bilo kojem drugom osnovu? Civilizaciju oslonjenu na lokalne resurse, zajednicu sa dovoljno hrane za sve, sela i gradove sa jednakim pravima na zdravu okolinu, čist vazduh, vodu i tle? Nastavak nekontrolisane uzurpacije prirodnih resursa i javnih dobara?

Da li je vaš spomenik megalomanskih razmera ili humanih dimenzija, anahronog ili savremenog izraza, napadno figuralan ili apstraktan, banalno realističan ili stilizovan, od skupocenih materijala ili efemeran? Da li izaziva strahopoštovanje, parališe posmatrača ili budi empatiju i poziva na interakciju? Otelotvoljuje li ljudsku glupost, želju za dominacijom, neukus, kič ili ga podižete idejama društvenog ozdravljenja i emancipacije?

Konkursna rešenja treba da pruže neverbalni komentar na postojeće spomeničke prakse, da jasno izraze vrednosni sistem autora i preispitaju odnose autora i spomenika, spomenika i posmatrača, konflit ili saglasje spomenika i okruženja.

Formular za prijave: formulari.mikser.rs/blackbox-2020

NAGRADE

Autori 10 najboljih radova po oceni žirija učestvovaće u dvodnevnoj radionici (ANTI)SPOMENIK u okviru eksperimentalnog izdanja Mikser festivala 2020 u Zornića kući u okolini Beograda, tokom kojeg će mapirati lokalitet i kreirati zajedničku instalaciju – manifest o/u prostoru na lokalitetu festivala. Odabrani autori imaće priliku da učestvuju u seriji razgovora sa eminentnim umetnicima i stručnjacima, poput Radoša Antonijevića i Marka Lađušića, koji se kritički bave temom spomenika i pitanjima kultrnog identiteta.

Foto: Promo/Mikser

Napomene: 

Organizator će obezbediti prevoz do i od lokacije festivala, osveženje i materijale za rad. Zajednički rad ostaje na lokalitetu Zornica kuća kao instalacija na otvorenom.

ŽIRI

Marko Lađušić, prof., Fakultet primenjenih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu / vajar / autor projekta
Darija Žmak Kunić, Doc. Art, Akademija primijenjenih umjetnosti, Sveučilište u Rijeci / vajarka
Dorijan Kulundžija, Galerija 12+ / umetnik u oblasti primenjene grafike i novih medija
Ervin Dubrović, direktor Muzeja grada Rijeka / istoričar umetnosti
Ksenija Pantelić, art direktorka, Lice ulice / grafičarka
Maja Lalić, kreativna direktorka Mikser festivala / arhitekta

GOST PREDAVAČ

Doc. Radoš Antonijević, vanredni professor, Fakultet likovnih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu/ vajar

ROK

Konkurs traje do 1. oktobra
Rezultati konkursa biće proglašeni 3. oktobra na internet stranici mikser.rs
U periodu od proglašenja rezultata do početka Mikser festivala izabrani autori će prisistvovati koordinacionom sastanku sa kustosom projekta i organizatorima festivala.

PRIJAVLJIVANJE NA KONKURS

Konkurs je otvoren za autore iz svih kreativnih oblasti, bez obzira na status i formalno obrazovanje. Kandidati mogu biti pojedinci ili grupa autora. Svaki/a kandidat/kinja ili grupa može dostaviti više radova kao posebne prijave.
Konkursni radovi mogu biti eseji, video i zvučni zapisi, skice, 3d vizuelizacije, kolaži i druge vizuelne forme. Prijave se vrše popunjavanjem elektronskog formulara na linku formulari.mikser.rs/blackbox-2020 uz dostavljanje opisa projekta (maksimum 300 reči) i vizuelnih / audio materijala, crteža, skica itd. koje potkrepljuju koncept. Radovi veličine do 5MB dostavljaju se direktim “aploudom” putem formulara, dok se veći fajlovi (video, audio zapisi) mogu dostaviti putem linka u tekstualnom delu prijave.
Prijavom na konkurs kandidati potvrđuju da su autori svih priloženih radova i/ili skica i da Mikser ima pravo objavljivanja priloženih radova i/ili skica na svim komunikacionim kanalima.

Partneri 

Projekat se ostvaruje u partnerstvu sa Fakultetom primenjenih umenosti, Univerziteta umetnosti u Beogradu, uz podršku Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije.

Izvor: MIKSER