ENERGETSKI PORTAL

Raspisan likovni konkurs na temu zaštite ozonskog omotača

0
Foto: mzoip.hr

Ministarstvo zaštite životne sredine i energetike raspisuje edukativni likovni konkurs za učenike nižih razreda osnovnih škola na temu zaštite ozonskog omotača.

Konkurs se realizuje sa ciljem edukacije dece o važnosti sprovođenja Montrealskog protokola o materijama koje oštećuju ozonski omotač, a mogu se prijaviti sve osnovne škole u Republici Hrvatskoj.

Montrealski protokol najbolji je primer kako se zajedničkom globalnom akcijom mogu ispraviti posledice negativnog ljudskog uticaja na okolinu. Ukidanjem proizvodnje i potrošnje štetnih materija ne samo da je zaustavljeno dalje oštećivanje ozonskog omotača, nego se on oporavlja. Prema izveštaju UN-a predviđa se da će se ozonski omotač oporaviti do 2050. godine.

Prijava likovnih radova traje od 20. novembra do 15. decembra 2017. godine.

izvor: mzoip.hr