ENERGETSKI PORTAL

Broj 4 – jun 2016

Focus topics: obnovljivi izvori energije

Energetski portal Vam sa ponosom predstavlja četvrti bilten po redu pod nazivom “OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE” sa željom da široj javnosti približi mogućnosti i potencijale obnovljivih izvora energije koje Republika Srbija poseduje. Kroz brojne intervjue i prezentacije kompanija prikazane u ovom biltenu, možete te se upoznati sa praktičnim dostignućima, analizom zakonskih okvira i idejama koje predstavljaju budućnost u energetskom sektoru Srbije.

Prema Nacionalnom akcionom planu za korišćenje obnovljivih izvora energije Republike Srbije, a u skladu sa obrascem predviđenom Direktivom  2009/28/ЕЗ  – Odluka  2009/548/ЕЗ, do 2020. godine planira se korišćenje 27% energije dobijene iz obnovljivih izvora energije. Upravo ovom publikacijom želeli smo da damo skorman doprinos za podizanje svesti o značaju i mogućnostima u direktnoj primeni Obnovljivih izvora Energije.