ENERGETSKI PORTAL

Na javnom uvidu procjena uticaja Solarne elektrane Sokolac na životnu sredinu

Foto-ilustracija: Pixabay (Bru-nO)

Za solarnu elektranu na Sokocu – Sokolac 100 MW, čiji ja je izgradnja najavljena prije godinu dana, Ministarstvo prostornog uređenja i ekologije Republike Srpske primilo zahtjev za provođenje preliminarne procjene uticaja na okolinu projekta.

Zahtjev je podnijela firma Ener Stejt iz Sokoca, koja je u vlasništvu Ener Stejt Holdinga iz Graca u Austriji.

Fotonaponsko postrojenje planira se graditi na području KO Bjelosavljevići na udaljenosti od oko sedam kilometara od sjedišta opštine Sokolac. Planirano je da solarna elektrana zauzme ukupnu površinu od 137 hektara, a procijenjena godišnja proizvodnja električne energije trebalo bi da iznosi 142 GWh, dok je vrijednost investicije 174,4 miliona KM.

U ovoj studiji se navodi da je projektovani životni vijek objekata, opreme i postrojenja fotonaponske solarne elektrane Sokolac 100 MW iznosi 50 godina. Garancija proizvođača fotonaponskih modula na efikasnost proizvodnje električne energije iznosi 30 godina, a u periodu eksploatacije elektrane planira jedna cjelokupna zamjena modula.

Pročitajte još: 

„Kada je riječ o uticaju na životnu sredinu, procjena uticaja pokazala je srednji i nizak uticaj na kvalitet vazduha, zemljišta i voda, buku, vibracije, nastanak otpada i biodiverzitet, bezbjednost i zdravlje stanovništva tokom izgradnje postrojenja, koji se uz primjenu adekvatnih mjera zaštite životne sredine i primjenu dobre inženjerske prakse može ocijeniti kao ograničen i ekološki prihvatljiv“, navodi se u studiji koja je dostupna ovdje.

Solarna elektrana biće priključena na postojeću elektroprenosnu mrežu izgradnjom priključnog dalekovoda.

Ministarstvo prostornog uređenja i ekologije Republike Srpske je takođe saopštilo je da je od Elektroprivrede Republike Srpske primilo zahtjev za provođenje preliminarne procjene uticaja na okolinu (EIA) projekta izgradnje fotonaponske elektrane Doboj od 36,3 MWh.

Energetski portal

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti