Obnovljivi izvori energije

Obnovljivi izvori energije (OIE) predstavljaju neiscrpne izvore energije iz prirode koji se obnavljaju u određenom vremenskom intervalu, u cijelosti ili djelimično. OIE se eksploatišu s ciljem proizvodnje električne, toplotne i mehaničke energije, a njihova značajna održiva karakteristika jeste neškodljivost za okolinu, sa smanjenom ili redukovanom emisijom CO2 u procesu proizvodnje energije.

Prije svega, važno je da razumijemo načelnu podjelu izvora energije na obnovljive i neobnovljive:

Neobnovljivi izvori energije su

  • Fosilna goriva (ugalj, nafta, zemni gas, uljni škriljci)
  • Nuklearna goriva

Obnovljivi izvori energije

  • Energija sunčevog zračenja
  • Energija vjetra
  • Vodne snage (energija vodotokova, morskih struja i talasa, plime i osjeke)
  • Biomasa
  • Biogas
  • Geotermalna energija (unutrašnja toplota Zemlje)
  • Energija plime i osjeke
  • Energija talasa

Bosna i Hercegovina raspolaže obnovljivim izvorima energije Sunca, vode, vetra, geotermalne energije i biomase.

Pročitajte više u vestima o obnovljivim izvorima energije…