ENERGETSKI PORTAL

Otvorena četvrta sjednica Međuvladinog pregovaračkog odbora o okončanju zagađenja plastikom

Foto-ilustracija: Unsplash (Angela Compagnone)

Četvrta sjednica Međuvladinog pregovaračkog odbora (International Negotiating Committee – INC) koja za cilj ima nastavak rada na obavezujućem instrumentu o okončanju zagađenja plastikom, uključujući i zagađenje mora, održava se u Otavi (Kanada). Sjednica, koja traje od 23. do 29. aprila 2024. godine, započinje nakon dvodnevnih regionalnih priprema i sastanaka.

Ova sjednica predstavlja ključni korak u globalnoj inicijativi koja je započela na petoj skupštini Ujedinjenih nacija za životnu sredinu (United Nations Environment Assembly – UNEA 5.2) 2022. godine. Na sjednici, države članice Ujedinjenih nacija su se jednoglasno dogovorile da će razviti pravno obavezujući instrument o okončanju zagađenja plastikom, uključujući i zagađenje mora. Usvojenom rezolucijom 5/14 ”Kraj zagađenju plastikom: prema pravno obavezujućem instrumentu”, odlučeno je uspostavljanje Međuvladinog pregovaračkog odbora (International Negotiating Committee – INC) koji će razviti specifičan sadržaj o zagađenju plastike, obuhvatajući i plastiku iz morske okoline, s ambicioznim ciljem kompletiranja sadržaja instrumenta do kraja 2024. godine.

Rad Međuvladinog pregovaračkog odbora je počeo u drugoj polovini 2022. godine, s ambicijom da se finalizira obavezujući Instrument do kraja 2024. godine. Planirano je ukupno pet sjednica, od kojih su već tri održane. Prva inicijalna sjednica je održana 2022. godine u Punta del Este, Urugvaju, druga u maju 2023. godine u Parizu i treća u novembru 2023. godine u Najrobiju (Kenija).

Pročitajte još:

Revidirani nacrt teksta međunarodnog pravno obavezujućeg instrumenta o zagađenju plastikom, uključujući i morsku okolinu (UNEP/PP/INC.4/3 – https://www.unep.org/inc-plastic-pollution/session-4/documents) dostupan je na svih šest službenih jezika UN-a.

Pored navedenog, tri tematska popratna događaja održaće se na marginama INC-4 u 24. i 25. aprila 2024. na mjestu održavanja zasjedanja:

  1. Zagađenje morske okoline plastikom;
  2. Pristupi izgradnji kapaciteta, finansiranju i finansijskim mehanizmima;
  3. Omogućavanje pravednog prelaza.

Bosnu i Hercegovinu na INC-4 predstavlja Mehmed Cero, pomoćnik ministra za sektor životne sredine Federalnog ministarstva životne sredine i turizma, koji ujedno predstavlja i Nacionalnu fokalnu tačku za INC. Bosna i Hercegovina je od samog početka aktivno učestvovala na sastancima, konsultacijama i aktivnostima INC-a, te je Sekretarijatu INC dostavila sve tražene elaborate s odgovarajućim prijedlozima. Federalno ministarstvo životne sredine i turizma prepoznaje značaj ove inicijative te će sa predstavnicima drugih relevantnih institucija u Bosni i Hercegovini nastaviti aktivno raditi na budućim aktivnosti izrade ovoga značajnog međunarodnog pravno obavezujućeg dokumenta.

Izvor: Federalno ministarstvo životne sredine i turizma

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti