Pionirski projekat kompanije MT-KOMEX u BiH – Rešetnica

Foto-ilustracija: Unsplash (chelsea)

Kompanija MT-KOMEX će uskoro zajedno sa MT‑KOMEX BH d.o.o. otpočeti gradnju svog debitantskog projekta u BiH – Fotonaponska elektrana (FNE) Rešetnica, koja će biti izgrađena u istoimenom mjestu u gradu Goraždu, u Bosansko-podrinjskom kantonu. 

Izgradnja solarne elektrane u BiH biće odrađena po sistemu „ključ u ruke“. Dakle, planiranje i izrada modela elektrane, dopremanje potrebnih materijala, tehnologije i radne snage do lokacije, potom instaliranje panela, postavljanje invertora i ostale potrebne infrastrukture, i na kraju provera da sistem funkcioniše – poverena je timu inženjera kompanije.

Primjena ovog metoda podrazumijeva da će investitoru, Javnom preduzeću Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo, biti predstavljen krajnji proizvod, odnosno potpuno funkcionalno postrojenje spremno za rad.

Pročitajte još:

Do kraja mjeseca, trebalo bi da otpočne izgradnja solarne elektrane, s obzirom da se pripremni radovi bliže kraju. Investitor je pripremio teren, dok ekipa kompanije uskoro počinje sa kopanjem drenažnih kanala i rovova za kablove.

Za izgradnju ovog objekta biće korišteni solarni paneli Luxor Solar, dok će Fronius invertori biti zaduženi za konvertovanje struje.

FNE Rešetnica nalaziće se na lokaciji od oko 900 metara nadmorske visine, a plato na kom će se prostirati  zauzima oko 8.200 m2.

Širom Bosne i Hercegovine postoji veliki potencijal za efikasno korištenje sunčeve svjetlosti za proizvodnju energije visokog prinosa, s obzirom da je broj sunčanih sati veći i za do 30 odsto u odnosu na primjer Njemačku, koja se ipak maksimalno okrenula obnovljivim izvorima energije.

Predviđeno je da solarna elektrana proizvede procjenjenu godišnju energiju od 1.411 MWh.

Kompanija MT-KOMEX spoznala je da svojim dugogodišnjim iskustvom i znanjem može da pomogne razvoju projekata iz oblasti obnovljivih izvora energije u Bosni i Hercegovini osnivanjem MT‑KOMEX BH d.o.o. Osim ugovora za izgradnju FNE Rešetnica, u toku su pregovori za izgradnju još nekoliko solarnih elektrana u BiH, kako na krovu tako i na zemlji.

Energetski portal

Tekst je objavljen u Magazinu Energetskog portala CIRKULARNA EKONOMIJA.

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti