ENERGETSKI PORTAL

Poziv za besplatne preliminarne energetske preglede u hotelima

Foto-ilustracija: Freepik (wirestock)

USAID Turizam objavio je poziv za zainteresovane kompanije za obavljanje preliminarnog energetskog pregleda u turističkim objektima u Bosni i Hercegovini, koji je otvoren do 20. maja.

Vlada SAD putem projekta USAID Turizam podržava aktivnosti usmjerene na zelenu tranziciju i smanjenje uticaja sektora turizma na životnu sredinu, te podsticanja investicija u području primjene mjera energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije u sektoru turizma.

„Pozivamo kompanije da u svojom domenu djelovanja, kao što su sistemi grijanja, hlađenja, ventilacije i klimatizacije, izolacija zgrada i vanjska stolarija, sistemi rasvjete, fotonaponski sistemi, sistemi praćenja i upravljanja potrošnjom energije, kroz sagledavanje postojećeg stanja predlože poboljšanja i mjere energetske efikasnosti koje će rezultirati uštedama energije“, navode u pozivu.

Pročitajte još:

Rezultat preliminarnog energetskog pregleda treba uključiti preporuke za provođenje mjera energetske efikasnosti, upravljanja energijom i obnovljivih izvora energije kao i obavezno procjenu investicije za preporučenu mjeru sa preliminarnim obračunom ušteda koje će preporučena mjera postići.

Sve kompanije koje iskažu interesovanje i zadovolje uslove dobiće mogućnost B2B kontakta sa subjektima u turizmu kod kojih će se obavljati preliminarni energetski pregledi. Prethodno će od strane eksperata biti napravljena predselekcija hotela kod kojih postoji potencijal za provođenje mjera na pojedinim sistemima.

Dokumentaciju za ovaj javni poziv je potrebno dostaviti do 20. maja 2024. godine do 12 časova na email adresu – amuratovic@turizambih.ba. 

Više informacija o opštim uslovima prijave dostupne su na linku https://bit.ly/javni-poziv-usaid-turizam.

Energetski portal

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti