Pregled trgovine otpadom u Njemačkoj

Foto-ilustracija: Pixabay (Pete Linforth)

U nastojanju da se suoči sa izazovima upravljanja otpadom i promoviše održivost, Njemačka aktivno učestvuje u trgovini otpadom, kako uvozom tako i izvozom, kako bi maksimalno iskoristila mogućnosti reciklaže i ponovne upotrebe materijala. Tokom 2023. godine, ova zemlja je izvršila značajnu razmjenu otpada sa drugima, prema podacima Savezne kancelarije za statistiku (Destatis).

Iz Njemačke je izvezeno 16,3 miliona tona otpada u vrijednosti od 11,4 milijarde eura, dok je istovremeno uvezla 13,4 miliona tona otpada za 14,6 milijardi eura. Ove brojke ukazuju na smanjenje u trgovini otpadom u poređenju sa prethodnom godinom, sa padom izvoza kako po količini za 2,8 odsto, tako i po vrijednosti za 18 odsto, dok je uvoz doživio pad od 15,3 odsto po količini i 22,2 odsto po vrijednosti. Podaci odražavaju kako globalne ekonomske promjene tako i težnju ka efikasnijem upravljanju resursima.

Pročitajte još:

Većina trgovinske razmjene otpada Njemačke usmjerena je ka evropskim zemljama, sa značajnim izvozom u Holandiju, Belgiju i Italiju, i većim dijelom uvoza koji dolazi iz Holandije, Poljske i Češke. To potvrđuje čvrstu saradnju unutar evropskog kontinenta u pogledu recikliranja i upravljanja otpadom.

Pored evropskog tržišta, Azija predstavlja značajan spoljni tržišni partner, sa Indijom, Malezijom i Pakistanom kao ključnim destinacijama za izvoz otpada iz Njemačke. Prema podacima 7,6 odsto izvoza otpada odlazi u Aziju, dok samo 0,8 odsto uvoza otpada dolazi iz Azije.

Na početku 2024. godine, zabilježen je količinski porast izvoza otpada u odnosu na isti period prethodne godine, dok je vrijednost izvoza nešto smanjena. Slično tome, uvoz otpada je pokazao smanjenje kako po količini tako i po vrijednosti, što ukazuje na stalnu adaptaciju i optimizaciju u trgovinskim i ekološkim strategijama Njemačke.

Energetski portal

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti