Institucije

Skup državnih institucija čini sistem koji budućim domaćim i stranim investitorima,  lokalnim samoupravama daje putokaz na koji način mogu biti deo energetskog sektora u Bosni i Hercegovini. Mnoge od institucija koje predstavljamo redovno raspisuju konkurse ili dodeljuju podsticajna sredstva za posebne projekte iz oblasti obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti. Takođe, nove zakone i propise u vezi sa upravljanjem otpadom, klimatskim promjenama ili zaštitom životne sredine možete pronaći na stranicama našeg portala.

U našim podrubrikama možete videti portale Ministarstava, Javnih preduzeća, sekretarijata, agencija. Pored toga imate priliku da posetite portale najvažniji agencija i institucija u okviru EU, kao i portale merodavnih međunarodnih institucija.