Agencije

Bosna i Hercegovina Državna regulatorna komisija za električnu energiju

https://www.derk.ba/

Regulativna komisija za energetiku Republike Srpske

https://reers.ba/

Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske

https://www.ekofondrs.org/

Regulativna komisija za energetiku u Federaciji Bosne i Hercegovine

https://www.ferk.ba/index1.html

Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH

https://fzofbih.org.ba/