Ministarstva

Poslovanje svih učesnika u oblasti energetike i zaštite životne sredine regulišu:

Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine

https://www.parlament.ba/

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine

http://www.mvteo.gov.ba/?lang=bs

Ministarstvo rudarstva i energetike Republike Srpske

https://vladars.rs/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mper/Pages/default.aspx

Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju

https://vladars.rs/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mgr/Pages/default.aspx

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

https://fmeri.gov.ba/

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

https://www.fmoit.gov.ba/