Sarajevo domaćin simpozijuma o planiranju kvaliteta vazduha u gradovima

Foto-ilustracija: Unsplash (chris robert)

Udruženje inženjera konsultanata BiH organizuje u Sarajevu danas i sutra 3. Regionalni simpozij o planiranju kvaliteta vadzuha u gradovima.

Na Simpozijumu glavne tematske cjeline su:  Integralni pristup rojektovanju gradova; Energija, sirovine i emisije zagađujućih materija; Rasprostranjenje  zagađujućih materija u atmosferi; Monitoring kvalteta vazduha i Organizacija očuvanja kvaliteta vazduha u gradovima.

Simpozijum je okupio stručnjake i naučne radnike iz raznih regija EU, predstavnike nevladinih organizacija, kao i predstavnike vlasti.

Pročitajte još:

Cilj ovog događaja je širenje znanja u oblasti planiranja kvaliteta vazduha u urbanim sredinama, a  naučnici i eksperti različitih insititucija uključenih u rješavanje problema u menadžmentu kvaliteta vazduha dijele stečena znanja i iskustva u cilju uspostavljanja interaktivnog razvojnog procesa u domenu očuvanja kvaliteta vazduha u gradovima.

Za uspostavljanje adekvatnog sistema osiguranja kvaliteta vazduha u gradovima neophodan je angažman eksperata iz oblasti urbanizma, arhitekture, tehnologija, energetike, saobraćaja te zdravstva i ekologije.

Energetski portal

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti