Saudijska zelena inicijativa – cilj od 10 milijardi stabala

Foto-ilustracija: Freepik (wirestock)

Kako bi se smanjila erozija tla i suša, zaštitio biodiverzitet i ublažile posljedice klimatskih promjena, Saudijska Arabija ulaže napore u ozelenjavanje pustinja.

Informacija koje su iznijete na sajtu UNEP-a, pokazuju da je tri četvrtine obradivog zemljišta u regionu već degradirano, dok se 60 odsto stanovništva suočava sa nestašicom vode. Prognoze su da će se ovaj broj povećati do 2050. godine.

Jedan od dosad uspješnih projekata jeste rehabilitacija Nacionalnog parka Tadik (eng Thadiq National Park), koji se prostire na 600 kvadratnih kilometara. Projekat je uključio sadnju 250.000 stabala i milion žbunova.

Saudijska Arabija je 2021. godine pokrenula Saudijsku zelenu inicijativu (eng Saudi Green Initiative). Ova Inicijativa ima za cilj da 30 odsto zemlje pretvori u rezervate prirode, zatim da se posadi 10 milijardi stabala i obnovi 40 miliona hektara degradiranog zemljišta. Očekuje se da će više od 600 miliona stabala i žbunova biti zasađeno do 2030. godine.

Ova zemlja podržava i šire napore ozelenjavanja planete. Ovdje treba istaknuti Bliskoistočnu zelenu inicijativu (eng Middle East Green Initiative), kao regionalni napor koji predvodi upravo Saudijska Arabija. Opšti ciljevi su ublažavanje klimatskih promjena, kroz istovremeno stvaranje ekonomskih mogućnosti za region. Konkretno, cilj predstavlja sadnju 50 milijardi stabala širom Blistog istoka, što je ekvivalent obnovi 200 miliona hektara degradiranog zemljišta.

Pročitajte još:

Pored toga, Saudijska Arabija se udružila i sa Grupom 20 nacija – G20 i Konvencijom Ujedinjenih nacija za borbu protiv dezertifikacije (UNCCD), sa ciljem pokretanja Globalne inicijative za zemljište G20 (eng G20 Global Land Initiative). Ova Inicijativa pokrenuta je 2020. godine, sa ciljem da se smanji degradacija zemljišta i unaprijedi očuvanje kopnenih staništa. Ambiciozni cilj jeste smanjenje degradiranog zemljišta za 50 odsto do 2040. godine.

Treba napomenuti da će Saudijska Arabija biti domaćin Svjetskog dana zaštite životne sredine 2024, koji se obeležava 5. juna. Ove godine vodeća tema biće dezertifikacija, degradacija zemljišta i otpornost na sušu.

Podaci pokazuju da je dvije milijarde hektara zemlje širom svijeta degradirano, što ima uticaj na više od tri milijarde ljudi, a istovremeno i na pojačavanje klimatskih promjena. Koliko je važna što hitnija akcija obnove degradiranih staništa, pokazuje i Izvještaj Ujedinjenih nacija o biološkoj raznolikosti, koji je otkrio da je oko milion životinjskih i biljnih vrsta na ivici izumiranja. Štaviše, ukoliko se ne preduzmu hitne akcije, mnoge bi mogle nestati kroz nekoliko decenija.

Energetski portal

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti