Tag: male hidroelekrane

38 mini hidroelektrana u SBK neispunjavaju uslove Pravilnika o ekološki prihvatljivom protoku

Aarhus centar u BiH izražava ozbiljnu zabrinutost zbog nedostatka usklađenosti vlasnika malih hidroelektrana (mHE) s Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu određivanja ekološko prihvatljivog protoka. Šta je EPP Pravilnik? Ekološki prihvatljiv protok...

IZDVOJENE VESTI