U FBiH namijenjeno 16 miliona KM za projekte zaštite životne sredine

Foto-ilustracija: Freepik (wirestock)

Fond za zaštitu životne sredine FBiH raspisao je Javni konkurs za dodjelu subvencija za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja  zaštite životne sredine u vrijednosti od 16.516.766,00 KM.

Javnim konkursom će se sufinansirati projekti zaštite voda, zaštite životne sredine urbanih centara, kvaliteta vazduha, energetske efikasnosti u svim sektorima potrošnje, što uključuje i gradnju solarnih elektrana na vlastite potrebe, te drugi projekti.

Fond će odobravati subvencije za projekte povećanja energetske efikasnosti postojećih objekta/sistema/procesa i to:

a) stambenih zgrada kolektivnog stanovanja i nestambenih objekata, sistema javnih komunalnih usluga i industrijskih procesa, a koji su izgrađeni/pušteni u rad u skladu sa važećim zakonskim propisima u FBiH, te za koje se, na zahtjev, mogu obezbijediti računi za utrošenu energiju i vodu za posljednje tri godine (2021.-2023. godina)

b) proizvodnju električne energije putem fotonaponskih elektrana isključivo za vlastite potrebe

Za subvencije za energetsku efikasnost i izgradnju solarnih elektrana izdvojeno je dva miliona KM. Maksimalni iznos sredstava koji se može dodijeliti  po projektu je 30.000 KM ako je u pitanju izrada dokumentacije, odnosno 150.000 KM ako je u pitanju provođenje mjera energetske efikasnosti i izgradnje solarne elektrane.

Pročitajte još: 

Minimalno vlastito učešće aplikanta u projektu je 20 odsto od ukupne vrijednosti projekta ukoliko je u pitanju izrada dokumentacije, odnosno 40 odsto od ukupne vrijednosti projekta ukoliko se projektom planira provođenje mjera energetske efikasnosti.

Pravo na podnošenje prijave za dodjelu subvencije imaju organi i tijela federalne uprave, kantoni, jedinice lokalne samouprave, javne ustanove, javna preduzeća, upravnici zgrada kolektivnog stanovanja i velika preduzeća pod uslovom da apliciraju sa projektom isključivo za vlastite potrebe. Pravna lica koja se prijavljuju za subvencije, između ostalog, moraju imati sjedište na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, da nisu u sudskom sporu sa Fondom, da nemaju neizmirenih obaveza prema Fondu, da na jedan LOT konkurišu samo jednim projektom, da se sa istim projektom ne prijavljuju na više LOT-ova, te da ispunjavaju i druge uslove utvrđene konkursom i pravilnicima Fonda.

Rok za podnošenje prijava je  11.maj, a svi detalji o načinu prijavljivanja na javni konkurs dostupni su na stranici Fonda.

Energetski portal

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti