ENERGETSKI PORTAL

Udisanje zagađenog vazduha u trudnoći uzrok sve češćih mentalnih oboljenja djece

Foto-ilustracija: Unsplash (Jason Blackeye)

Brojne naučne studije ukazuju na povezanost zagađenog vazduha sa nastankom pulmoloških i kardiovaskularnih oboljenja, kao i sa nekim vrstama raka.

Međutim, mogući zdravstveni problemi usled udisanja lošeg vazduha sežu još dalje na šta ukazuje najnovija studija koju su sproveli istraživači sa Univerziteta u Bristolu.

Njihovo istraživanje, objavljeno u časopisu JAMA Network Open, otkriva vezu između izloženosti zagađenju vazduha u trudnoći i kasnijim mentalnim oboljenima kada beba dostigne adolescenciju.

Istraživači su pokušali da ispitaju dugoročni uticaj izloženosti zagađenju vazduha i buci tokom trudnoće, ranog detinjstva i adolescencije na tri uobičajena problema mentalnog zdravlja: ​​psihotična iskustva (uključujući halucinacije i paranoične misli), depresija i anksioznost.

Tim je koristio podatke od preko 9.000 učesnika iz Bristolske kohortne studije rođenja djece 90-ih godina koja je regrutovala oko 14.000 trudnica između 1991. i 1992. godine i od tada prati živote žena, djece i njihovih partnera.

Povezujući podatke o ranom djetinjstvu učesnika sa izjveštajima o njihovom mentalnom zdravlju u dobi od 13, 18 i 24 godine, istraživači su mogli da mapiraju kvalitet vazduha i stepen zagađenja bukom u jugozapadnoj Engleskoj u različitim vremenskim tačkama.

Istraživanje je otkrilo da relativno mala povećanja koncentracije finih čestica u vazduhu mogu izazvati češće pojave psihotičnih iskustava i simptoma depresije u tinejdžerskim godinama i ranoj adolescenciji. Naime, svakih 0,72 mikrograma finih čestica (PM2,5) više po kubnom metru tokom trudnoće i djetinjstva povezano je sa 11 odsto većim šansama za psihotična iskustva i 10 odsto većim izgledima za depresiju.

Ovo je samo jedan u nizu dokaza koji sugerišu na to da toksični gasovi i čestice iz vazduha mogu doprineti nastanku problema sa mentalnim zdravljem.

Pročitajte još:

Kako zagađenje oštećuje moždano tkivo

Čestice i gasovi iz vazduha putem krvi u kratkom roku dolaze do moždanog tkiva gde mogu ugroziti krvno-moždane barijere, dovesti do pojave neuroinflamacije i oksidativnog stresa.

I druge studije ukazuju na to da zagađenje vazduha može da izazove upale u mozgu, što dalje dovodi do nakupljanja štetnog proteina povezanog sa nastankom demencije.

Naučna istraživanja takođe upućuju na to da zagađenje iz vazduha najčešće pogađa regione u mozgu koji kontrolišu emocije, pa to objašnjava veći stepen pojave anksioznosti i depresije kod ljudi koji naseljavaju zagađena područja.

Milena Maglovski

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti