Uređenje vodotokova rijeka u nekoliko naselja u Banja Luci

Foto: Grad Banja Luka

U toku je provođenje aktivnosti na uređenju vodotokova rijeka, regulisanih i neregulisanih potoka u banjalučkim naseljima Priječani, Debeljaci, Lauš i Vrbanja.

Ove aktivnosti se provode u okviru redovnih poslova na uređenju vodotokova rijeka i potoka, te u skladu sa planom i programom i zahtjevima građana, a u cilju smanjenja rizika od poplava.

„Trenutno se provode aktivnosti na rijeci Dragočajki, a u narednom danima predstoje aktivnosti na vodotokovima u naseljima Priječani, Debeljaci, Lauš i Vrbanja. Aktivnosti se odnose na krčenje, uklanjanje samoniklog šiblja, sječu suhih stabala sa obala, košenje korovišta i ručno prikupljanje otpada sa obala, te mašinsko čišćenje i uklanjanje nanosa sa obala i iz korita“, rekli su iz Odjeljenja za komunalne poslove.

Dodaju da se radi i na dislociranju nanosa iz korita i jarkova, mašinska obrada kosine obale za formiranje obaloutvrde, mašinski iskopi rova za nožice obaloutvrde kao i nabavka, transport i ugradnja lomljenog kamena.

Pročitajte još: 

„Aktivnosti na uređenju vodotokova obuhvataju i izrada kamene obloge, humuziranje kosina i platoa nasipa, mašinsko čišćenje otpada, mulja i nanosa iz taložnika i ulivnih rešetaka iz akumulacije, te niz drugih aktivnosti redovno se provode na vodotokovima“ navode iz nadležnog Odjeljenja.

Za ove namjene u prosjeku godišnje izdvaja se oko 800 hiljada KM. Ukupna površina vodotokova na području grada iznosi 812 hektara, dok je površina jezera i kanala 15 hektara.

Energetski portal

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti