Vipotnik: Dopremanje opreme za radioaktivni otpad krši i hrvatske zakone

Foto: Facebook/Green Tema Novi Grad

Dopremanje spremnika za zbrinjavanje iskorištenih radioaktivnih izvora na Čerkezovac na Trgovskoj gori u Hrvatskoj,  uz neposrednu granicu sa BiH izazvalo je negodovanje javnosti. Iz Vlade RS poručili su da je to još jedan vid pritiska koji hrvatski Fond za finansiranje razgradnje i zbrinjavanje radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško vrši na javnost ne samo u Hrvatskoj, već i u RS i BiH.

Bojan Vipotnik, ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS najavio je da će kontaktirati Misiju BiH u UN u Ženevi i tražiti da obavijesti Sekretarijat ESPO konvencije o dopremanju spremnika za zbrinjavanje iskorištenih radioaktivnih izvora na Trgovsku goru.

„Dopremanjem spremnika za zbrinjavanje iskorištenih radioaktivnih izvora na Čerkezovac, Fond za finansiranje razgradnje NEK krši ne samo međunarodne konvencije nego i hrvatske zakone, jer za namjeravanu izgradnju Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori još nemaju ni važeću prostorno-plansku dokumentaciju, ni završenu i odobrenu studiju uticaja na životnu sredinu, ni ekološku ni građevinsku dozvolu“ poručio je Vipotnik.

Pročitajte još:

Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju oštro osuđuje ovakvo ponašanje Fonda i ističe da je Čerkezovac još uvijek samo preferencijalna lokacija i da se tek sad vrše izmjene i dopune Prostornog plana Hrvatske, s ciljem da se Trgovska gora uplani kao trajna lokacija odlagališta radioaktivnog i istoršenog nuklearnog otpada.  S obzirom da se radi o lokaciji koja je uz samo granicu, Ministarstvo će insistirati da se sprovede strateška procjena uticaja izmjena i dopuna Prostornog plana Hrvatske i iskoristiće sve raspoložive mehanizme koje pružaju ESPO konvencija i SEA protokol da ospori ovu lokaciju.

Dodaju da će kao Kontakt institucija za ESPO konvenciju i SEA protokol u ime BiH, odmah obavijestiti Sekretarijat ove konvencije i upozoriti na netransparentne postupke hrvatske strane i izbjegavanje obaveza koje su prihvatili pristupajući međunarodnim konvencijama.

Energetski portal

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti