Za programe energetske efikasnosti u FBiH 16,5 miliona KM

Foto-ilustracija: Unsplash (Tomasz Rynkiewicz)

Vlada Federacije BiH na održanoj sjednici u Sarajevu, na prijedlog Federalnog ministarstva prostornog uređenja donijela odluke kojim je usvojila tri programa utroška sredstava namijenjena za projekte energetske efikasnosti i  utopljavanja zgrada radi uštede energije, u ukupnoj vrijednosti od više od 16,5 miliona KM. Od toga se više od 11,5 miliona KM odnosi na Program utroška sredstava revolving fonda za energetsku efikasnost Federacije BiH za javne objekte, dok su za Projekat utopljavanja zgrada radi uštede energije obezbijeđena tri miliona KM i za Program sufinansiranje projekata energetske efikasnosti iznosi od dva miliona KM.

Program utroška sredstava revolving fonda

Vlada Federacije BiH je na prijedlog Federalnog ministarstva prostornog uređenja donijela Odluku kojom se usvaja Program utroška sredstava revolving fonda za energijsku efikasnost Federacije BiH za javne objekte putem ovog ministarstva za 2024. godinu. Sredstva u ukupnom iznosu od 11.563.128,47 KM predviđena za pozajmljivanje po ovom programu, planirana su u Budžetu FBiH za 2024. godinu u iznosu od 7.000.000 KM, te akumulirana sredstva u iznosu od 4.563.128,47 KM na računu revolving fonda za energetsku efikasnost Federacije BiH za javne objekte.

Svrha ovog programa je implementiranje mjera energetske efikasnosti kroz revolving model finansiranja odnosno kroz reinvestiranje otplata u investicije energetske efikasnosti u javnim objektima. Krajnji cilj uspostavljanja revolving fonda je u obezbjeđivanju održivosti projekta energetske efikasnosti u Federaciji BiH jer će se uštede i izvršene uplate u ovaj fond koristiti za buduće projekte energetske efikasnosti. Ovaj održivi mehanizam finansiranja treba omogućiti povrat uloženih sredstava i privlačenje dodatnih sredstava.

Pročitajte još: 

Tri miliona KM za utopljavanje zgrada radi uštede energije

Sredstava u iznosu od 2.900.000 KM raspodijeliće se nakon obavljenog javnog poziva, u skladu sa opštim uslovima učešća i posebnim kriterijima za raspodjelu utvrđenih ovom odlukom, kao redovna sredstva za odabrane projekte u maksimalnoj vrijednosti finansiranja u iznosu do 150.000 KM po jednom odabranom projektu.

Vlada Federacije BiH daje saglasnost Federalnom ministarstvu prostornog uređenja da dio ovih sredstava u iznosu od 100.000 KM udruži sa sredstvima CARITAS-a Švajcarske za realizaciju projekata energetske efikasnosti i korištenja obnovljivih izvora energije u školskim objektima u Federaciji BiH.

Usvojen program za sufinansiranje projekata energetske efikasnosti

Vlada Federacije BiH je na prijedlog Federalnog ministarstva prostornog uređenja donijela Odluku kojom se usvaja Program utroška sredstava „Tekući transferi pojedincima“.

„Sufinansiranje zajedničkih projekata sa međunarodnim finansijskim i drugim organizacijama” utvrđenih u Budžetu FBiH za 2024. godinu. Riječ je o sredstvima u iznosu od dva miliona KM namijenjena za tri projektne aktivnosti.

Projekat “Energetska efikasnost u javnim zgradama” za Federaciju BiH se, kako između ostalog ističe predlagač u obrazloženju Odluke, odnosi na promociju energetski efikasne obnove i modernizacije odabranih javnih zgrada u obrazovnom sektoru u BiH. Glavni cilj projekta je poboljšati energetsku efikasnost javnih zgrada s fokusom na fakultete, škole i vrtiće u BiH, a samim tim i pružanje javnih usluga u obrazovnom sektoru, kao i smanjenje siromaštva. Svrha Projekta je doprinijeti ekonomskom i društvenom razvoju u BiH i zaštiti klime na globalnom nivou.

Izvor: Vlada FBiH

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti