Za uspostavljanje rezervi naftnih derivata 10,5 miliona KM

Foto-ilustracija: Pixabay (Matteo Baronti)

Vlada Federacije BiH odobrila je prenos 10,5 miliona KM prikupljenih po osnovu takse za uspostavljanje rezervi naftnih derivata planiranih ovogodišnjim Budžetom.

Sredstva u iznosu od 10.500.000 KM planirana na poziciji tekući transferi i drugi tekući rashodi utrošiće se u skladu sa Odlukom o načinu namjenskog utroška sredstava ostvarenih po osnovu takse za uspostavljanje rezervi naftnih derivata za period 2023-2026. godina, a koja se odnosi na 2023. godinu, saopšteno je iz Federalne vlade.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije će posebnim rješenjem uspostaviti proceduru postupanja unutar Ministarstva kod prenosa sredstava koja se prikupljaju po osnovu takse za uspostavljanje rezervi naftnih derivata na namjenskom depozitnom računu Budžeta FBiH, te će imenovati Komisiju za praćenje namjenskog utroška sredstava.

Ovo ministarstvo će davati naloge Federalnom ministarstvu finansija da sa posebnog namjenskog transakcijskog računa izvrši prenos raspoloživih sredstava na račun Operatora-Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo. Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, Federalno ministarstvo finansija i Operator-Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo, svako u okviru svoje nadležnosti.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije dostavljaće izvještaje Federalnom ministarstvu finansija i Vladi Federacije Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o izvršavanju Budžeta Federacije BiH za 2024. godinu. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenim novinama Federacije BiH.

Energetski portal

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti