ENERGETSKI PORTAL

Za vjetroelektranu Široka Draga potreban priključni dalekovod dug 44 km

Foto-ilustracija: Unsplash (Anna Jiménez Calaf)

Kompanija MRES Smart Greenenergy za investitora Elektroprenos Banja Luka je naručio izradu Zahtjeva za prethodnu procjenu uticaja na životnu sredinu za dalekovod 2×220 kV od mjesta VP Široka Draga u Livnu do mjesta priključka na dalekovod JP Elektroprenos BiH u Posušju koji je Federalno ministarsvo okoliša i turizma stavilo na javni uvid.

Zahtjev je izradila Tehnozaštita iz Mostara, a u njemu se ističe da je VE Široka Draga predviđena za izgradnju na području Livna i Tomislavgrada, sa zapadne strane Buškog jezera.

Planirana je izgradnja 19 vjetroagregata instalisane snage oko 125,4 MW.

Priključenje VE Široka Draga na elektroenergetski sistem BiH planira se izvesti uspostavljanjem veze sa postojećim dalekovodom (DV) 2×220 kV Rama Posušje. To je predviđeno da se izvede izgradnjom priključnog dalekovoda.

Pročitajte još:

DV 2×220 kV za VE Široka Draga je planirano izgraditi na brodovitom nenaseljenom području a trasa ovog voda je dužine 44,6 km.

Elektroenergetska veza između novoplaniranog priključnog dalekovoda i postojećeg je predviđeno izvesti pomoću strujnih mostova dužine od 8 do 12 metara.

Planirana godišnja proizvodnja električne energije VE Široka Draga je od 403 GWh.

Projekt vjetroparka Široka Draga započet je 2009. godine kontinuiranim praćenjem brzine i smjera vjetra. Na osnovu dobijenih podataka, zaključeno je da navedena lokacija nudi ogroman resursni potencijal.

Primjedbe, sugestije i mišljenja na Zahtjev za prethodnu procjenu mogu se dostaviti na adresu Federalnog ministarstva okoliša i turizma u pisanom obliku u roku od 30 dana od dana objave.

Izvor: eKapija

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti