U industriji

U industriji

Primjena energetske efikasnosti u industriji

U ekonomskim analizama potrošnje energije u industrijskom pogonu kao važan indikator može da posluži i proračun energetskog intenziteta – EI – koji predstavlja odnos uložene energije i finansijskog rezultata, što je najčešće vrijednost proizvoda, dodata vrijednost ili bruto nacionalni dohodak.

Imajući ovo u vidu, jasno je da je energetska efikasnost u industriji povezana sa ekonomskom efikasnošću i uključuje tehnološke, ekonomske promjene i promjene ponašanja. Iako je izbjegavanje rasipanja energije stvar lične odluke, ono je uslovljeno i posjedovanjem odgovarajuće opreme za praćenje i upravljanje energetskim tokovima, za regulaciju temperature u prostorijama i za automatsko gašenje svjetla kad niko ne boravi u poslovnim prostorijama.

Šta je sistem energetskog menadžmenta?

Sistem energetskog menadžmenta predložen je Evropskim standardom (EN16001) da bi pomogao kompanijama da uspostave sisteme i procedure potrebne za poboljšanje energetske efikasnosti. Uvođenje sistematskog upravljanja energijom i energetskim tokovima vodi ka smanjenju troškova za energente i emisije gasova koji izazivaju efekat staklene bašte.

Takođe, ovim standardom su definisani zahtjevi koji su potrebni da se ispune da bi kompanija razvila i primjenila politiku i ciljeve koji uzimaju u obzir uslove propisane zakonima. Može se primjeniti na sve tipove i veličine preduzeća i da se prilagodi različitim geografskim, kulturnim i društvenim uslovima.

Preduzeće bi trebalo da izvrši interni pregled da bi se utvrdila mjesta najveće potrošnje energije i mogućnosti za unaprjeđenje. Ova informacija je osnov za uspostavljanje sistema energetskog menadžmenta, programa menadžmenta i ciljeva.

Svrha identifikacije tokova energije jeste da kompanija utvrdi gdje dolazi do velikog utroška energije, tj. da se identifikuju procesi i oprema koji utiču na visoku potrošnju energije, odnosno mjesta na kojima se može uvesti promjena i time ostvariti ušteda u potrošnji energije.

Ovo su koristi od vođenja energetskog menadžmenta:

 * Smanjenje potrošnje energenata – gas, nafta, električna energija i dr,

 * Mogućnost upotrebe novih tehnologija za rekuperaciju energije,

 * Podizanje svijesti i motivacije kod zaposlenih,

 * Proširenje i poboljšanje tehnike praćenja procesa,

 * Uspostavljanje i implementacija novih procedura, načina rada itd.

Tokovi energetskih fluida unutar firme i energetska efikasnost različitih procesa i operacija ne može biti tako lako definisana. Ova informacija je od suštinskog značaja da bi se definisale mogućnosti za uštedu energije. Alat koji može pomoći da se prevaziđe ovaj problem je energetski audit.

Šta je energetski audit?

Energetski audit (pregled) je procedura koja pomaže da se definiše način korišćenja i potrošnje energije, i on nam može pomoći da se:

* odredi energetski intenzitet,

* ocijeni energetska efikasnost,

* identifikuju mogućnosti i predlozi za uštedu energije,

* da se uspostavi plan implementacije projekta za uštedu energije.

Standardni energetski audit industrijskog postrojenja je složen zadatak i zahtjeva angažovanje profesionalaca iz različitih oblasti uključujući inženjere mašinstva, elektroinženjere, građevinske inženjere, arhitekte, specijaliste za sisteme za osvjetljenje i elektroniku i druge. Energetski auditor (savjetnik) mora da ima iskustva sa procesima koji se odvijaju u postrojenju, takođe i znanje o snabdijevanju i distribuciji različitih oblika energije u vidu toplotne i električne energije. On bi dodatno trebalo da posjeduje i osnovna znanja iz oblasti finansija. Ovo je potrebno za finansijsku ocjenu raznih prijedloga uštede energije koji će proisteći iz energetskog audita.

Prednosti primjene toplotnih pumpi u prehrambenoj industriji

Sa uvođenjem strožijih standarda radi povećanja energetske efikasnosti industrijskih postrojenja  i očuvanja životne sredine očekuje se veća primjena toplotnih pumpi u odnosu na trenutnu situaciju u privredi (primjera radi, na svjetskom nivou najveća zastupljenost industrijskih toplotnih pumpi je u SAD i Francuskoj).

Ovo su samo neke od prednosti upotrebe toplotnih pumpi u industriji:

–Ušteda u potrošnji energije iznosi 15-30 odsto, a u nekim slučajevima i više od 50 odsto

–Smanjenje ukupnih eksploatacionih troškova

–Smanjenje potrošnje fosilnih goriva, očuvanje njihovih prirodnih rezervi i smanjenje emisije štetnih gasova

–Povećanje radnih kapaciteta pojedinih uređaja, kao što su isparivači i sušači

–Znatno manje zauzimaju prostor u odnosu na ostale sisteme za snabdijevanje energijom

–Smanjenje investicionih i eksploatacionih troškova kod postrojenja gdje je potrebno ostvariti istovremeni proces hlađenja jednog i zagrijavanja drugog procesnog fluida

Zašto je važno povjeriti uvođenje mjera energetske efikasnosti iskusnim profesionalcima?

Da biste ostvarili najveću moguću korist od uvođenja mjera energetske efikasnosti potrebno je da povjerite sprovođenje energetskog audita i izradu studije opravdanosti kompaniji koju odlikuje značajno iskustvo kao i vrhunske reference u slijedećim oblastima:

* Energetska efikasnost

* Optimizacija procesa

* Energetska uporedna statistika

* Uvođenje sistema energetskog menadžmenta saglasno EN 16001

* Izrada idejnih i glavnih projekata energetskih postrojenja

* Primjena obnovlјivih izvora energije i kogeneracionih postrojenja

* Sprovođenje obuka za inženjere koji se bave energijom i tokovima energije u industrijskim preduzećima

* Energetski pregledi, analize i studije koje se tiču uvođenja mjera energetske efikasnosti u sektorima potrošnje finalne energije

Ukoliko su vam potrebni savjeti u vezi sa uvođenjem mjera energetske efikasnosti, slobodno nam pišite na info@energetskiportal.ba a mi ćemo se potruditi da što prije dobijete odgovor naših saradnika koji su izvrsni stručnjaci u ovoj oblasti.