Tag: metan

120 miliona tona metana emitovano prethodne godine

Metan (CH4) je bezbojni, zapaljivi gas sa slabim mirisom, ali je odmah nakon ugljen-dioksida (CO2) jedan od glavnih i odgovornih za problem gasova stakleničkih efekata. Osim, na primjer, aktivnih vulkana, kao prirodnog...

Kako sateliti i vještačka inteligencija mogu da smanje emisije metana?

Iako se čini da je u borbi protiv klimatske krize najviše pažnje usmjereno na smanjenje emisije ugljičnog dioksida, posebno je prošlogodišnja Konferencija UN-a o klimatskim promjenama pokazala da postoji problem koji treba...

IZDVOJENE VESTI